امیر نوروزی

امیر نوروزی

فیلم شناسی

لرستان ، کهن سرزمین قوم کاسیت
لرستان ، کهن سرزمین قوم کاسیت

آهنگساز, نوازندگان

1397

مامان
مامان

بازیگران

1399