مهدی خلیلی

مهدی خلیلی

فیلم شناسی

روباه
روباه

انیماتورهای فریم‌های میانی, مسئول رنگ آمیزی

1396

پروانه ها بدرقه می کنند
پروانه ها بدرقه می کنند

جلوه‌‍‌های ویژه رایانه‌ای

1380

رویای برفی
رویای برفی

مدیر تولید

1388

کلنل
کلنل

افکت انیماتور, انیماتور, انیماتور فریم‌های کلیدی, انیماتورهای فریم‌های میانی, دسیناتور

1401