علی مترصد

علی مترصد

فیلم شناسی

دست‌های فیروزه‌ای
دست‌های فیروزه‌ای

تدوین, صداگذار

1391

عیدی
عیدی

تدوین, منشی صحنه

1389

بهشت برای تو
بهشت برای تو

تدوین, صداگذار

1386

بازگشت
بازگشت

تدوین

1389

امتحان
امتحان

تدوین

1393