گروه دنگ شو

گروه دنگ شو

فیلم شناسی

در سایه
در سایه

موسیقی انتخابی

1391

نقاشی مذهبی
نقاشی مذهبی

آهنگساز, خواننده, نوازندگان

1391

1388

صندلی خالی
صندلی خالی

آهنگساز

1389