عرفان ابراهیمی

عرفان ابراهیمی

فیلم شناسی

خونه
خونه

صدابردار, صداگذار

1391

ملوانان تنها به دریا نمی روند
ملوانان تنها به دریا نمی روند

تدوینگر صدا, صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1398

مامان
مامان

بازیگران

1399

این پایان راه نیست
این پایان راه نیست

تدوینگر صدا, صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1400