بیژن میر باقری

بیژن میر باقری

فیلم شناسی

سبز، سپید‌، سرخ
سبز، سپید‌، سرخ

مشاور کارگردان

1389

1381

دوزخ ، برزخ ، بهشت
دوزخ ، برزخ ، بهشت

فیلمنامه, کارگردان

1388

حضور
حضور

مدیر تولید

1386

زیر پلک
زیر پلک

تدوین, تهیه کننده, طراح صحنه و لباس, فیلمنامه, کارگردان

1386

حیات در حیاط
حیات در حیاط

تصویربردار

1379