میلاد محمدی

میلاد محمدی

فیلم شناسی

عشق شمعدانی ها
عشق شمعدانی ها

تحقیق و پژوهش, تدوین, صداگذار, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1397

خسته خانه
خسته خانه

دستیار کارگردان

1389