حسین ابوالصدق

حسین ابوالصدق

فیلم شناسی

دلبند
دلبند

تدوینگر صدا, صداگذار

1397

سفر مرگ
سفر مرگ

صداگذار

1388

عروس نینوا
عروس نینوا

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1386

مرغ‌ها تخم نمی‌گذارند
مرغ‌ها تخم نمی‌گذارند

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1386