عبدالستار کاکایی

عبدالستار کاکایی

فیلم شناسی

موسیو آرسن
موسیو آرسن

تدوین, تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1396

از پشت پنجره
از پشت پنجره

کارگردان

1375