صبا ندایی

صبا ندایی

فیلم شناسی

با هم
با هم

موسیقی انتخابی

1392

پنجاه سالگی
پنجاه سالگی

تدوینگر صدا, صداگذار, کارگردان

1395

بانو قدس ایران
بانو قدس ایران

آهنگساز, نوازندگان

1396

خانه دوست
خانه دوست

آهنگساز, نوازندگان

1396

ملوانان تنها به دریا نمی روند
ملوانان تنها به دریا نمی روند

آهنگساز, نوازندگان

1398

1398

رش او
رش او

آهنگساز

1399

1400

کشیم عاشق
کشیم عاشق

آهنگساز

1401