حسام الدین اسلامی

حسام الدین اسلامی

فیلم شناسی

متهمین دایره بیستم
متهمین دایره بیستم

تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان

1395

پروژه ازدواج
پروژه ازدواج

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده

1398

آن بالا کنار جاده
آن بالا کنار جاده

بازیگران, منشی صحنه

1385