سعید احمدی

سعید احمدی

فیلم شناسی

اینجا تهران است
اینجا تهران است

مدیر تولید

1395

باغ قرمز
باغ قرمز

صدابردار

1389

انار صبح جمعه
انار صبح جمعه

صدابردار

1387