سعید خدارضایی

سعید خدارضایی

فیلم شناسی

جدایی
جدایی

مدیر تولید

1394

تشکی برای خواب
تشکی برای خواب

صدابردار

1396

دیوارهای خاموش
دیوارهای خاموش

صداگذار, کارگردان

1400

1399