حسن مهدوی

حسن مهدوی

فیلم شناسی

بوتیک 14
بوتیک 14

تدوینگر صدا, صداگذار

1394

نخل و مهتاب
نخل و مهتاب

صدابردار

1395

لوتوس
لوتوس

صدابردار, صداگذار

1397

مستشرق
مستشرق

صدابردار, صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1398

1399

کشیم عاشق
کشیم عاشق

تدوینگر صدا, صداگذار

1401