مسعود بخشی

مسعود بخشی

فیلم شناسی

تهران انار ندارد
تهران انار ندارد

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, راوی , کارگردان , نویسنده گفتار فيلم, نویسنده مستند نامه

1383

پنجرهای گمشده
پنجرهای گمشده

تصویربردار, کارگردان

1381

آرایشگر بغداد
آرایشگر بغداد

تهیه کننده, فیلمنامه, کارگردان

1387