یاسر خیر

یاسر خیر

فیلم شناسی

دوستان و برادران
دوستان و برادران

تهیه کننده

1394

همیشه شب ، همیشه روز
همیشه شب ، همیشه روز

تحقیق و پژوهش, تدوین, تدوینگر صدا, تهیه کننده, راوی, کارگردان , گوینده گفتار فیلم, نویسنده گفتار فيلم, نویسنده مستند نامه

1399