مهران کرمی

مهران کرمی

فیلم شناسی

متولد سینما ( نگاهی به سینمای ایران در دهه 70 )
متولد سینما ( نگاهی به سینمای ایران در دهه 70 )

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1392

متولد سینما(نگاهی به سینمای ایران در دهه 60)
متولد سینما(نگاهی به سینمای ایران در دهه 60)

تدوین, مسئول در آميختن صداها

1391

آینه‌های غبار گرفته
آینه‌های غبار گرفته

تدوین, صداگذار

1389

سفیر صلح
سفیر صلح

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1389

مسیر بودن
مسیر بودن

صدابردار, صداگذار

1388

1386

پشت ابرها جایی‌ست
پشت ابرها جایی‌ست

مسئول در آميختن صداها

1389

راه ناتمام
راه ناتمام

تدوین, تدوینگر صدا, مسئول در آميختن صداها

1399