الله کرم رضایی زاده

الله کرم رضایی زاده

فیلم شناسی

اینجا خورشید می‌درخشد
اینجا خورشید می‌درخشد

تدوین, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1392

رسم عاشقی همینه
رسم عاشقی همینه

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده

1390

چراغ پشتان
چراغ پشتان

مدیر تولید

1385

ملوانان تنها به دریا نمی روند
ملوانان تنها به دریا نمی روند

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1398

1400