پریوش نظریه

پریوش نظریه

فیلم شناسی

هزارتوهای سکوت
هزارتوهای سکوت

با حضور, راوی

1386

نزدیک‎تر از نفس
نزدیک‎تر از نفس

تحقیق و پژوهش, تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان

1385

1388

چراغی در مه
چراغی در مه

بازیگران

1386

پدر
پدر

بازیگران

1374