امید عبداللهی

امید عبداللهی

فیلم شناسی

سفر سهراب
سفر سهراب

تحقیق و پژوهش, تدوین, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1395

کوه گیلویه در گذر شن‌های زمان
کوه گیلویه در گذر شن‌های زمان

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1396

کورسو
کورسو

تدوین, تهیه کننده, طراح صحنه و لباس, کارگردان

1390

میزبان
میزبان

تدوین, تهیه کننده, فیلمنامه, کارگردان

1392