کامیار فاروقی

کامیار فاروقی

فیلم شناسی

دخترم مریم
دخترم مریم

تصویربردار

1386

آینه خیال
آینه خیال

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1395

نقش
نقش

تصویربردار

1386