کامیار فاروقی

کامیار فاروقی

فیلم شناسی

دخترم مریم
دخترم مریم

تصویربردار

1386

آینه خیال
آینه خیال

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1395

نقش
نقش

تصویربردار

1386

خاوران نامه
خاوران نامه

تحقیق و پژوهش, تدوین, تدوینگر صدا, تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان , گوینده گفتار فیلم, نویسنده گفتار فيلم, نویسنده مستند نامه

1402