نرگس ذاکری

نرگس ذاکری

فیلم شناسی

پتتیک
پتتیک

تهیه کننده, طراح استوری برد, طراح شخصیت ها, طراح لی اوت, کارگردان , مجری طرح, مدیر تولید, مسئول تست مدادی, مسئول کامپوزیت, نویسنده

1402