علیرضا علویان

علیرضا علویان

فیلم شناسی

ستاره روی زمین
ستاره روی زمین

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1386

گیرنده
گیرنده

صداگذار

1390

آناهیتا
آناهیتا

صداگذار

1389

حس پنهان
حس پنهان

صداگذار

1388

مادرهای برفی
مادرهای برفی

مسئول در آميختن صداها

1387

طبق عادت همیشگی
طبق عادت همیشگی

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1394