تارا عطارزاده

تارا عطارزاده

فیلم شناسی

ققنوس
ققنوس

انیماتور

1401

بلوک
بلوک

انیماتور, انیماتور فریم‌های کلیدی, انیماتورهای فریم‌های میانی, طراح استوری برد, طراح شخصیت ها, عروسک ساز, نویسنده

1402