پرستو کاردگر

پرستو کاردگر

فیلم شناسی

کلنل
کلنل

افکت انیماتور, تهیه کننده, طراح استوری برد, طراح لی اوت, کارگردان , مدیر تولید, مسئول کامپوزیت, نویسنده

1401