کاوه سیستانی

کاوه سیستانی

فیلم شناسی

تیر مشقی
تیر مشقی

انیماتور, انیماتور فریم‌های کلیدی, انیماتورهای فریم‌های میانی, تدوین, تهیه کننده, طراح استوری برد, طراح زمینه ها, طراح لی اوت, کارگردان , مسئول رنگ آمیزی, مسئول کامپوزیت, نویسنده

1400