سامان سالور

سامان سالور

فیلم شناسی

روی ابرها قدم بزن
روی ابرها قدم بزن

تدوین, تهیه کننده

1386

فریاد فشرده
فریاد فشرده

تدوین, تهیه کننده, کارگردان

1385

دربست اکباتان
دربست اکباتان

تحقیق و پژوهش, تدوین, تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1395

دانه‌های ریز برف
دانه‌های ریز برف

دستیار کارگردان

1383

بازار زار
بازار زار

تصویربردار

1392