رضا غلامی مطلق

رضا غلامی مطلق

فیلم شناسی

یاشماق
یاشماق

تحقیق و پژوهش, تدوین, تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1400