رضا جوانشیر

رضا جوانشیر

فیلم شناسی

کلاهت را بردار یقه‌ات را صاف کن
کلاهت را بردار یقه‌ات را صاف کن

تدوین, تهیه کننده, کارگردان , مسئول در آميختن صداها

1391