یحیی رضایی

یحیی رضایی

فیلم شناسی

عطر نمناک حیات
عطر نمناک حیات

دستیار تصویر

1388

اول شخص غائب
اول شخص غائب

تصویربردار

1399

یک روز با وزیر ارتباطات ، عیسی زارع پور
یک روز با وزیر ارتباطات ، عیسی زارع پور

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان

1401