منوچهر طیاب

منوچهر طیاب

فیلم شناسی

چهلستون
چهلستون

تدوین, کارگردان

1365

دریای پارس
دریای پارس

کارگردان , نویسنده گفتار فيلم, نویسنده مستند نامه

1386

لرستان ، کهن سرزمین قوم کاسیت
لرستان ، کهن سرزمین قوم کاسیت

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1397