16mm

16mm

فیلم شناسی

پدیک
پدیک

دستیار کارگردان

1363

آتش افروزان
آتش افروزان

قطع فیلم

1365

بازار
بازار

قطع فیلم

1365

پایان این راه
پایان این راه

دستیار کارگردان, قطع فیلم

1365

تکم
تکم

دستیار کارگردان

1365

چهلستون
چهلستون

قطع فیلم

1365

آهن و ما
آهن و ما

قطع فیلم

1367

آینده روشن
آینده روشن

قطع فیلم

1367

ارگ بم
ارگ بم

قطع فیلم

1367

1367

پایباف (مخمل)
پایباف (مخمل)

قطع فیلم

1367

خاطرات من
خاطرات من

قطع فیلم

1367

رناس
رناس

قطع فیلم

1367

مهره ریزان
مهره ریزان

قطع فیلم

1367

میراث قافلانکوه
میراث قافلانکوه

دستیار کارگردان

1367

بغ
بغ

قطع فیلم

1366

1366

راز جنین
راز جنین

قطع فیلم

1366

طاحونه
طاحونه

قطع فیلم

1366

طلاونگ
طلاونگ

قطع فیلم

1366

عمو غلام
عمو غلام

قطع فیلم

1366

مایه حیات
مایه حیات

قطع فیلم

1366

میل
میل

قطع فیلم

1366

جُله
جُله

قطع فیلم

1366

بازیابی
بازیابی

قطع فیلم

1368

بحران
بحران

قطع فیلم

1368

پاد افره
پاد افره

قطع فیلم

1368

چهار راه
چهار راه

قطع فیلم

1368

در نذر
در نذر

قطع فیلم

1368

دو تار
دو تار

قطع فیلم

1368

دیر گچین
دیر گچین

قطع فیلم

1368

سطر وداع
سطر وداع

قطع فیلم

1368

کوره های آتش
کوره های آتش

قطع فیلم

1368

کولی ها
کولی ها

قطع فیلم

1368

1368

نان و نمک
نان و نمک

قطع فیلم

1368

هفت تابلو
هفت تابلو

قطع فیلم

1368

زنگ تفریح
زنگ تفریح

قطع فیلم

1368

سخن سنگ
سخن سنگ

قطع فیلم

1370

سفال
سفال

قطع فیلم

1370

سمفونی پارسی
سمفونی پارسی

قطع فیلم

1370

نبض گل سرخ
نبض گل سرخ

قطع فیلم

1370

هارباد
هارباد

قطع فیلم

1370

آن شب که
آن شب که

قطع فیلم

1369

اسارت حیات
اسارت حیات

قطع فیلم

1369

پُر خوانی
پُر خوانی

قطع فیلم

1369

تنیدن
تنیدن

قطع فیلم

1369

جای پای من
جای پای من

قطع فیلم

1369

سنگستان
سنگستان

قطع فیلم

1369

نمایی دیگر
نمایی دیگر

قطع فیلم

1369

یار مهربانم
یار مهربانم

قطع فیلم

1369

پیوند زندگی
پیوند زندگی

قطع فیلم

1369

1371

در قفس
در قفس

قطع فیلم

1371

1371

نه چو فرهاد
نه چو فرهاد

قطع فیلم

1371

چون کوه
چون کوه

قطع فیلم

1372

خانه من کجاست
خانه من کجاست

قطع فیلم

1372

جولا
جولا

قطع فیلم

1373

بینج
بینج

قطع فیلم

1374

1379

راکبستان
راکبستان

قطع فیلم

1375

1365

زهیروک
زهیروک

قطع فیلم

1365

سرود فتح
سرود فتح

قطع فیلم

1365

عمرانی
عمرانی

قطع فیلم

1365

کاروزندگی
کاروزندگی

قطع فیلم

1365

گل پنبه
گل پنبه

قطع فیلم

1365

1365

واپسین کوچ
واپسین کوچ

قطع فیلم

1365