لیلا نقدی پری

لیلا نقدی پری

فیلم شناسی

فصل باران ‌های موسمی
فصل باران ‌های موسمی

طراح صحنه و لباس

1389

پریسان
پریسان

طراح صحنه و لباس

1390

میخانه سبز
میخانه سبز

بازیگران, طراح صحنه و لباس

1386

جای منو توی اتاق بنداز
جای منو توی اتاق بنداز

طراح صحنه و لباس

1394