ماهایا پطروسیان

ماهایا پطروسیان

فیلم شناسی

یه روز قشنگ برفی
یه روز قشنگ برفی

بازیگران, تهیه کننده, فیلمنامه, کارگردان , مدیر تولید

1388