نیما مهدیان

نیما مهدیان

فیلم شناسی

ضریح عشق
ضریح عشق

تهیه کننده, مدیر تولید

1392

میراث ناپدری
میراث ناپدری

تحقیق و پژوهش, تصویربردار, کارگردان , گوینده گفتار فیلم, نویسنده مستند نامه

1392

همیشه مبارز
همیشه مبارز

کارگردان

1389

1395

هیچ اگر سایه پذیرد
هیچ اگر سایه پذیرد

تهیه کننده, طراح صحنه و لباس, فیلمنامه, کارگردان

1390

آن مرد با اتوبوس آمد
آن مرد با اتوبوس آمد

تحقیق و پژوهش, تدوین, تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده گفتار فيلم

1400