اصغر پور هاجریان

اصغر پور هاجریان

فیلم شناسی

حس پنهان
حس پنهان

جلوه‌های ویژه میدانی

1388

آینه‌های ناگهان
آینه‌های ناگهان

تهیه کننده, طراح صحنه و لباس, کارگردان

1387