سعید مترصد

سعید مترصد

فیلم شناسی

عیدی
عیدی

طراح صحنه و لباس, کارگردان

1389

بهشت برای تو
بهشت برای تو

تهیه کننده, کارگردان

1386

بازگشت
بازگشت

فیلمنامه, کارگردان

1389

امتحان
امتحان

تهیه کننده, طراح صحنه و لباس, فیلمنامه, کارگردان

1393

آن سوی رودخانه
آن سوی رودخانه

برنامه ریز, دستیار کارگردان

1387