محمد حمزه ای

محمد حمزه ای

فیلم شناسی

دور یا نزدیک
دور یا نزدیک

تهیه کننده, کارگردان

1392

مثل همیشه
مثل همیشه

فیلمنامه, کارگردان

1388

طبق عادت همیشگی
طبق عادت همیشگی

تهیه کننده, کارگردان , مدیر تولید

1394