میثم شاه بابایی

میثم شاه بابایی

فیلم شناسی

من یک نشانه‌ام
من یک نشانه‌ام

تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1387

بی مکان بی زمان
بی مکان بی زمان

تدوین, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده گفتار فيلم

1384