حسین بشاش

حسین بشاش

فیلم شناسی

1388

درمیان ابرها
درمیان ابرها

صدابردار

1386

آن بالا کنار جاده
آن بالا کنار جاده

بازیگران, صدابردار

1385