محرم زینال زاده

محرم زینال زاده

فیلم شناسی

لبه پرتگاه
لبه پرتگاه

بازیگران, فیلمنامه

1390

دلشکسته
دلشکسته

بازیگران

1388

استخوان
استخوان

بازیگران

1386

تو خورشید ، من ماه
تو خورشید ، من ماه

تهیه کننده, فیلمنامه, کارگردان

1388