مهران ملکوتی

مهران ملکوتی

فیلم شناسی

فصل باران ‌های موسمی
فصل باران ‌های موسمی

صدابردار, مسئول در آميختن صداها

1389

1387

اخراجی‌ها (1)
اخراجی‌ها (1)

صدابردار

1386

مانا
مانا

صدابردار

1386

نمره 4
نمره 4

کارگردان

1394

دندان آبی
دندان آبی

صدابردار, مسئول در آميختن صداها

1386

خواب سرد
خواب سرد

صداگذار

1386