سپهر مومنی

سپهر مومنی

فیلم شناسی

سنگ های سپید
سنگ های سپید

انیماتور, انیماتورهای فریم‌های میانی

1397

سلاخی
سلاخی

افکت انیماتور, انیماتور, انیماتور فریم‌های کلیدی, انیماتورهای فریم‌های میانی, تدوین, تهیه کننده, طراح استوری برد, طراح شخصیت ها, طراح لی اوت, فیلمنامه, کارگردان , مدیر تولید, مسئول تست مدادی, مسئول کامپوزیت

1401