لاله ضیایی

لاله ضیایی

فیلم شناسی

داش آکل
داش آکل

انیماتور, انیماتور فریم‌های کلیدی, انیماتورهای فریم‌های میانی

1395

چرخ خیاطی
چرخ خیاطی

انیماتور, انیماتور فریم‌های کلیدی, طراح شخصیت ها

1399