حسین همایونفر

حسین همایونفر

فیلم شناسی

جایی که زندگی می‌کنیم
جایی که زندگی می‌کنیم

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, طرح

1390

شاه رخ
شاه رخ

تهیه کننده

1390

من یک مزدور سفید هستم
من یک مزدور سفید هستم

تهیه کننده, مجری طرح

1390

دستهای آشنا
دستهای آشنا

کارگردان

1387

عکس برابر اصل
عکس برابر اصل

تهیه کننده

1387

قاب خالی
قاب خالی

تهیه کننده

1387

یکی میان ما
یکی میان ما

تهیه کننده

1387

تاده تنها
تاده تنها

تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان

1385

گیسوی آشفته من
گیسوی آشفته من

تهیه کننده

1384