فاطمه حسنی

فاطمه حسنی

فیلم شناسی

سنگ های سپید
سنگ های سپید

افکت انیماتور, انیماتور, انیماتور فریم‌های کلیدی, انیماتورهای فریم‌های میانی, تدوین, تصویربردار, تهیه کننده, جلوه های ویژه, دسیناتور, سرپرست انیماتورها, طراح استوری برد, طراح زمینه ها, طراح لی اوت, طراح یا نقاش, کارگردان , مجری طرح, مدیر تولید, مسئول تست مدادی, مسئول جلوه‌های ویژه, مسئول رنگ آمیزی, مسئول کامپوزیت

1397