امیرهوشنگ معین

امیرهوشنگ معین

فیلم شناسی

یکی بود یکی نبود
یکی بود یکی نبود

طراح زمینه ها

1397

درخت پرتقالی
درخت پرتقالی

انیماتور, انیماتور فریم‌های کلیدی, انیماتورهای فریم‌های میانی, تدوین, تهیه کننده, سرپرست انیماتورها, طراح استوری برد, طراح لی اوت, طراح یا نقاش, کارگردان , مجری طرح, مدیر تولید, مسئول رنگ آمیزی, مسئول کامپوزیت, نویسنده

1395

آینه خیس
آینه خیس

انیماتور, انیماتور فریم‌های کلیدی, انیماتورهای فریم‌های میانی, تهیه کننده, دسیناتور, طراح استوری برد, طراح زمینه ها, طراح لی اوت, عروسک ساز, کارگردان , مسئول تست مدادی, مسئول رنگ آمیزی, مسئول کامپوزیت, نویسنده

1399