رامک امین کاظمی

رامک امین کاظمی

فیلم شناسی

رستوران متروک
رستوران متروک

کارگردان , نویسنده

1383

گلهای کاغذی
گلهای کاغذی

انیماتور, تصویربردار, تهیه کننده, عروسک ساز, کارگردان , نورپرداز

1402