مسعود قدسيه

مسعود قدسيه

فیلم شناسی

ابر صورتی
ابر صورتی

تهیه کننده, طراح زمینه ها, طراح لی اوت, کارگردان

1387

زمزمه هستی
زمزمه هستی

طراح یا نقاش

1383

خاطره نمناک
خاطره نمناک

تهیه کننده, طراح استوری برد, طراح لی اوت, کارگردان , مسئول رنگ آمیزی

1397

شب گوسفند
شب گوسفند

طراح استوری برد

1391